Abonner på nyheter
Kontakt oss
Søke medlemskap
Logg på

Båtene må nå flyttes fra vinterplassene

Publisert: 01.04.2021

Båteiere som har lånt eller leid vinterplass i havna må nå flytte båtene. Vinterplass-sesongen avsluttes 1. april og båtene må flyttes til sine faste plasser. Båteiere som ikke har egen plass må fjerne båtene umiddelbart. 


Les mer

Foreløpig dato for felles utsetting

Publisert: 19.03.2021

Foreløpig dato for felles utsetting med mobilkran er lørdag 17.04. Oppmøte kl 08:00. Ta kontakt med Petter Borge 978 90 425 Eller Cato Høgh 911 25 179 for ytterligere informasjon.


Rensing av dieseltanken?

Publisert: 28.03.2021

Når fikk du renset dieseltanken din sist? 80% av alle dieselmotorhavarier skyldes uren diesel. Firmaet Fuel-service AS, Oslo tilbyr rensing med sitt spesialutstyr. Kostnaden fastsettes individuelt, og selv om prisen på ca. 10.000 kr pr. tank virker høy, vil et havari kunne koste mer. De tilbyr kostnadsfri befaring for RS-medlemmer. Se hjemmesiden www.fuel-service.no.

Hvis du er interessert, kan foreningen få arrangert en samordnet aksjon på forsommeren. Gi en foreløpig og ikke bindende tilbakemelding til Eivind Børresen (eivind.borresen(at)online.no / tlf. 91840539) innen 23.april, så kommer vi tilbake til konkret bestilling og en dato for selve operasjonen."


Årsmøte 2021 utsatt inntil videre

Publisert: 12.02.2021

Årsmøte i foreningen er utsatt inntil videre på grunn av den pågående korona-pandemien.  Styret vedtok i går (11.2.2021) at det ikke er i tråd med smittevernrådene å gjennomføre et årsmøte nå.  Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 blir lagt ut på nettsidene våre. Dere har mulighet for å komme med kommentarer og innspill til regnskap/budsjett via epost: post@shbf.no. Alle andre årsmøtesaker blir utsatt til det igjen er forsvarlig å arrangere årsmøte i vante lokaler på Rove.  Referat fra årsmøte 2020 er også tilgjengelig på hjemmesiden.


Ikke bruke båtplassen din i år?

Publisert: 02.02.2021

Skal du ikke bruke båtplassen din i år må du huske å melde fra til båtforeningen. Nå er fristen 1. mars mot tidligere år - 1. april. Det ligger et eget skjema på denne shbf.no du kan bruke. 


Medeier i gjestehavna

Publisert: 26.10.2020

Skjærhalden har i en årrekke vært deleier i Skjærhalden Gjestehavn.  Hensikten var i sin tid å støtte kommunen og de næringsdrivende i etableringen av havna. I høst ble vi oppfordret til å øke vårt engasjement for å sikre at hvalersamfunnet fortsatt hadde "hånd på rattet" for den videre utviklingen av gjestehavna. Styret vedtok å støtte gjestehavna på dette grunnlag, samt at vi ser det som strategisk viktig å få et tettere samarbeid med gjestehavna for å kunne tilby båtfolk mulighet for kaiplass i den hektiske sommersesongen. Oppkjøpet av en liten aksjepost i gjestehavna utgjør kun en liten del av det økonomiske handlerommet årsmøtet ga styret i 2020.


Fortøyning i flytebrygge

Publisert: 25.09.2020

Viktig melding til dere med båtplass i flytebrygge. Det er viktig at båtene ikke har slakke fortøyninger når man ligger i flytebrygge. Når båtene kan vandre flere meter i bølgene oppstår det kraftige rykk, og mange skader som oppstod på båter og bryggeanlegg under siste høststorm kunne vært unngått med riktig fortøyning. Dette er selvfølgelig spessielt viktig i ytre havn hvor det er værutsatt. Ta kontakt med Steen i havneutvalget hvis du ønkser råd og veiledning. (SMS til 906 05 744). Vi oppforder også være medlemmer til å se etter båtene sine når været er som verst.

Havneutvalget


Nye strømkontakter på 1000 piren

Publisert: 05.06.2020

Det er montert nye strømkontakter på 1000-piren som skal være mulig å låse på en forsvarlig måte. Vi har tatt vare på de gamle låsene hvis noen ønsker å ha de tilbake.


Leieplasser 2020

Publisert: 02.06.2020


Leieplasser 2020

Plassoversikt for ny flytebrygge

Publisert: 13.05.2020

Den nye flytebrygga er nå klar til "innflytting". Det gjenstår fortsatt noe småarbeid (festing av rakketrinser på stolpene og overganger mellom et par "snublekanter", blant annet), men alle kan nå legge båten på plass. Årsmøtet vedtok at plassene i den nye brygga skulle fordeles på nytt, slik at større båter legges lengst ut, og de minste innerst. Det vil gi bedre manøvreringsmuligheter ved krana og innerst på sørsida ("utsida") av brygga. Årsmøtet vedtok også at mesteparten av plassene skulle omgjøres til "dobbeltplasser". Dette er også gjennomført. Alle (med unntak av plass 110 og 128, som er blitt noe smalere), har fått samme plassbredde som tidligere. Dobbeltplassene har fått noe ekstra bredde i tillegg.


Les mer

Leiebetingelser 2020

Publisert: 20.04.2020

Leieplass-søkere som får tilbud om plass, har mottatt e-post om dette. De bes om å lese disse betingelsene for leie av plass, og bekrefte at de aksepterer disse og tilbudet om plass ved å svare på den mottatte e-posten (Skriv "Bekreftelse på leieplass" i emnefeltet).

Betingelsene er som følger:

1. Du betaler for plassen i henhold til de utleieprisene årsmøtet i båtforeningen har vedtatt. Kontingenter og Prislister

2. Leieplassen kan ikke lånes ut til andre

3. Du må merke båten med nummerskilt (klistremerke) som du får i fiskebutikken. Det er svært viktig at dette gjøres, slik at vi har mulighet til å påse at plassen ikke tas i bruk av andre enn plassleier.


Husk avlesning av løse strømmålere innen 1. mai.

Publisert: 17.04.2018

Løse strømmålere skal være avlest innen 1 mai. Medlemmer kan melde inn målerstand  ved å logge inn her på hjemmesiden. Alternativt kan man benytte "Kontakt oss" knappen på forsiden, eller en epost til post@shbf.no.

De faste målerne i strømstolpene blir avlest av båtforeningen.


Fantastisk dugnad

Publisert: 26.10.2019

Oppmøte på lørdagens (26.10.19) dugnad i forbindelse med utskifting av flytebryggene i indre havn overgikk alle forventninger. Mer enn 60 medlemmer stilte opp på denne fuktige og kjørige oktoberdagen.  Styret takker alle som stilte opp med både godt humør, avansert verktøy og bærevillige armer.


Les mer

Kommunestyre støtter båthavna

Publisert: 02.04.2019

Skjærhalden båtforening kan nå skimte et lys i enden av den økonomiske tunnelen.  I kjølvannet av Borg Havns inntreden på havnesiden i Hvaler kommune ble det avdekket flere forhold politikerne "ikke hadde sett" når de stemte gjennom avtalen. Et forhold var at de overførte leieforholdet den private og dugnadsdreve havna  hadde til Hvaler kommune - direkte til Borg Havn. Dermed kan Borg Havn tappe båtforeningen for store økonomiske summer uten å yte noe tilbake. Nå ser hvalerpolitikerne denne uretten og i går torsdag 21. mars 2019 vedtok de enstemming å støtte Skjærhalden Båtforeningen slik at vi kan komme oss ut av "husmannskontrakten" vi første hadde med Hvaler kommune - og nå med Borg Havn.


Les mer

Bruk av strøm

Publisert: 27.10.2018

Båter som er tilkoblet strøm må ha strømmåler.  Båter uten synlig strømmåler vil bli koblet ifra.

Båtforeningen har noen ledige strømmålere som kan lånes mot et depositum kr.3000,- . De som har betalt depositum for fast strømpunkt på sin bryggeplass slipper depositum. 

Kontakt Stig (mobil 982 986 13) for å få utlevert måler
 
Styret

Ubudne gjester

Publisert: 30.07.2018

Det har ved to tilfeller vært ubudne gjester i en av båtene i havna vår. Båten har blitt brukt som oppholdssted på dagtid og til overnatting. Vi oppfordrer båteiere å sjekke sin egen båt.


OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer