Abonner på nyheter
Kontakt oss
Søke medlemskap
Logg på

MOBILKRAN 29.oktober er utsatt !!!

Publisert: 27.10.2022


Les mer

Informasjon om ny kran

Publisert: 24.10.2022

Båtforeningen står fortsatt uten kran. Oppsett av ny kran krever at vi utbedrer fundamentet og oppgraderer det med utskiller for for spillvann.  Vi er i samtaler med Borg Havn om finansiering av nytt fundament.


Les mer

Opptak i Skjærhalden Båtsenter

Publisert: 27.09.2022

Det er foreløpig satt av to dager neste uke (uke 40) for opptak i Lorentzen-havna for båter som ikke kan benytte slippen ved Schrambua.  Onsdag 5.10. er krana bemannet også utover kvelden.  Lørdag 8.10. blir det også mulig å få båtene på land.  


Les mer

Vinteropptak mobilkran

Publisert: 19.08.2022

Det blir vinteropptak med mobilkran lørdag 29. oktober 2022. Foreningen har inngått et samarbeid med Harald Lorentzen AS om opptak. Vi kommer tilbake til detaljene rundt opplegget senere.


Krana stenges!

Publisert: 01.06.2022

Siste mulighet for å benytte båtforeningens kran er torsdag 2. juni. Fra og med fredag 3. juni begynner nedmonteringen av krana. Lettere båter kan sjøsettes via slippen. Det er uvisst når krana igjen blir operativ for medlemmene.


Vedlikehold bryggene

Publisert: 06.05.2022


Les mer

Mobilkrana kommer onsdag 27. april

Publisert: 22.03.2022

Det blir et nytt forsøk på å få de store båtene på vannet onsdag 27.april. Både Nordic Crane og SHBF beklager at mobilkrana ikke kom som avtalt lørdag. Nordic Crane opplyser at de er på plass på Skjærhalden fra klokka 14.  Fint om dere sprer dette til de som ikke ofte er inne på nettsiden. 


Krana stenges på kort varsel

Publisert: 15.03.2022

På grunn av byggearbeider i havna blir et av festene for båtforeningens kran fjernet i løpet av våren. Det betyr at krana kan bli stengt på kort varsel. Føreløpig kan krana brukes inntil videre. Båteiere som skal bruke krana for utsett/opptak utover våren må følge med på nettsiden eller kontakte havnsjef eller kranmann.


Opplagsplass må være ryddet til 1. mai

Publisert: 11.04.2022


Vedtak Årsmøtet 2022

Publisert: 02.03.2022

Årsmøtet i SHBF ble avholdt 1. mars 2022. Referat legges ut på hjemmesiden så snart dette er klart.

Vi ønsker å informere allerede nå om følgende vedtektsendring:

Innskuddsplasser som ikke brukes av plassleier til egen båt, disponeres av havneutvalget. «Plassleier» faktureres for avgift til Borg Havn uansett om plassen blir utleid eller ikke. Plassleie betales av leier hvis båtplassen ikke blir utleid. Benytter ikke «plassleier» innskuddsplassen to år på rad mister «plassleier» innskuddsplassen.  «Plassleier» blir imidlertid satt på en prioritert venteliste i tre år for tilsvarende båtplass (bredde).

 


Klart for årsmøte 1. mars 2022

Publisert: 03.02.2022

Med dette innkalles alle medlemmer av Skjærhalden Båtforening til utsatt årsmøte tirsdag

01.03.22 klokka 18.00.

Møtet avholdes på Rove/Skjærhalden


Les mer

Skal du ikke bruke plassen din i år?

Publisert: 08.02.2022


Les mer

Mobilkran 30/10-2021 Utsatt

Publisert: 28.10.2021

Opptak med mobilkran lørdag 30 oktober er utsatt en uke pga værforholdene.

Ny dato er 6 november.

 


Årsmøte Skjærhalden Båtforening 2021

Publisert: 15.09.2021

 
 

 
årsberetning2020-21.docx

balanse 2020 årsmøte.pdf

resultat 2020 med budsjett.pdf

saldobalanse 2020.pdf

Forslag til årsmøtet fra styret.docx

 


 


Les mer

Bryggearbeider 1000-2000 -3000 ferdig

Publisert: 08.10.2021

De av dere som har flyttet båtene på 1000 -2000 og 3000 ifbm bryggearbeider kan nå flytte tilbake.

OBS OBS OBS ! Gjelder ikke for plassene 1009 og 1010. Disse må avvente noen dager til


Begrenset fremkommelighet på 2000 piren

Publisert: 23.09.2021

Da det nå er påbegynt restaurering av 2000 piren,så er det begrenset fremkommelighet på piren en tid fremover. De som har båter på innsiden må flytte disse så snart som mulig. Det er flere ledige plasser på 1000 piren. For mer info ring Steen Helberg 

90605744


Opptak med mobilkran

Publisert: 15.09.2021


Les mer

Pandemi, brygger og regninger

Publisert: 29.07.2021

Et krevende år er mer enn halvveis.  For Skjærhalden Båtforening har pandemien ført til redusert virksomhet. Noe planlagt arbeid er gjennomført men mye står igjen.  Årsmøte som skulle vært holdt i februar er utsatt til i høst.  Og dessverre har vi nå i slutten av juli mer enn 500.000 kroner utestående hos våre medlemmer.


Les mer

Husk å melde fra når dere drar på ferie!

Publisert: 09.07.2021

Det er mange båtgjester som ønsker å leie overnattingsplass i båtforeningen i år. For foreningen betyr dette kjærkomne penger i kassa. Derfor er det viktig at dere medlemmer melder fra når plassen er ledig. Gi beskjed til havnevert Zoran (tlf. 90701140) om tidsrommet dere er borte. Kommer dere hjem tidligere ring Zoran i god tid.


Måleravlesning løse strømmålere

Publisert: 27.07.2021

Det er mange av dere med  løs strømmåler som ikke har meldt inn målerstand. Fristen var 1. mai, men det er er ikke for sent å gjøre det ;) Gjøres ved å logge inn her på hjemmesiden. Alternativt kan man benytte "Kontakt oss" knappen på forsiden, eller en epost til post@shbf.no.

 NB! gjelder kun løse strømmålere, ikke målere som er fastmontert i strømsøylene på brygga. 

 


Husk avlesning av løse strømmålere innen 1. mai.

Publisert: 17.04.2018

Løse strømmålere skal være avlest innen 1 mai. Medlemmer kan melde inn målerstand  ved å logge inn her på hjemmesiden. Alternativt kan man benytte "Kontakt oss" knappen på forsiden, eller en epost til post@shbf.no.

De faste målerne i strømstolpene blir avlest av båtforeningen.


Opplagstomta må ryddes

Publisert: 20.04.2021

På grunn av den pågående pandemien er det foreløpig ikke mulig å gjennomføre en fellesdugnad i havna nå på våren. Derfor er det veldig viktig at båteiere som har benyttet seg av opplagsplassen i vinter sørger for opprydding rundt benyttet plass. Det gjør heller ikke noe om dere også sjekker ut området hos "naboen". Plassen må være tømt for båter, ryddet og klargjort for parkering senest torsdag 29.4.2021. 


Båtene må nå flyttes fra vinterplassene

Publisert: 01.04.2021

Båteiere som har lånt eller leid vinterplass i havna må nå flytte båtene. Vinterplass-sesongen avsluttes 1. april og båtene må flyttes til sine faste plasser. Båteiere som ikke har egen plass må fjerne båtene umiddelbart. 


Les mer

Rensing av dieseltanken?

Publisert: 28.03.2021

Når fikk du renset dieseltanken din sist? 80% av alle dieselmotorhavarier skyldes uren diesel. Firmaet Fuel-service AS, Oslo tilbyr rensing med sitt spesialutstyr. Kostnaden fastsettes individuelt, og selv om prisen på ca. 10.000 kr pr. tank virker høy, vil et havari kunne koste mer. De tilbyr kostnadsfri befaring for RS-medlemmer. Se hjemmesiden www.fuel-service.no.

Hvis du er interessert, kan foreningen få arrangert en samordnet aksjon på forsommeren. Gi en foreløpig og ikke bindende tilbakemelding til Eivind Børresen (eivind.borresen(at)online.no / tlf. 91840539) innen 23.april, så kommer vi tilbake til konkret bestilling og en dato for selve operasjonen."


Årsmøte 2021 utsatt inntil videre

Publisert: 12.02.2021

Årsmøte i foreningen er utsatt inntil videre på grunn av den pågående korona-pandemien.  Styret vedtok i går (11.2.2021) at det ikke er i tråd med smittevernrådene å gjennomføre et årsmøte nå.  Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 blir lagt ut på nettsidene våre. Dere har mulighet for å komme med kommentarer og innspill til regnskap/budsjett via epost: post@shbf.no. Alle andre årsmøtesaker blir utsatt til det igjen er forsvarlig å arrangere årsmøte i vante lokaler på Rove.  Referat fra årsmøte 2020 er også tilgjengelig på hjemmesiden.


Medeier i gjestehavna

Publisert: 26.10.2020

Skjærhalden har i en årrekke vært deleier i Skjærhalden Gjestehavn.  Hensikten var i sin tid å støtte kommunen og de næringsdrivende i etableringen av havna. I høst ble vi oppfordret til å øke vårt engasjement for å sikre at hvalersamfunnet fortsatt hadde "hånd på rattet" for den videre utviklingen av gjestehavna. Styret vedtok å støtte gjestehavna på dette grunnlag, samt at vi ser det som strategisk viktig å få et tettere samarbeid med gjestehavna for å kunne tilby båtfolk mulighet for kaiplass i den hektiske sommersesongen. Oppkjøpet av en liten aksjepost i gjestehavna utgjør kun en liten del av det økonomiske handlerommet årsmøtet ga styret i 2020.


Ikke bruke båtplassen din i år?

Publisert: 02.02.2021

Skal du ikke bruke båtplassen din i år må du huske å melde fra til båtforeningen. Nå er fristen 1. mars mot tidligere år - 1. april. Det ligger et eget skjema på denne shbf.no du kan bruke. 


Fortøyning i flytebrygge

Publisert: 25.09.2020

Viktig melding til dere med båtplass i flytebrygge. Det er viktig at båtene ikke har slakke fortøyninger når man ligger i flytebrygge. Når båtene kan vandre flere meter i bølgene oppstår det kraftige rykk, og mange skader som oppstod på båter og bryggeanlegg under siste høststorm kunne vært unngått med riktig fortøyning. Dette er selvfølgelig spessielt viktig i ytre havn hvor det er værutsatt. Ta kontakt med Steen i havneutvalget hvis du ønkser råd og veiledning. (SMS til 906 05 744). Vi oppforder også være medlemmer til å se etter båtene sine når været er som verst.

Havneutvalget


Nye strømkontakter på 1000 piren

Publisert: 05.06.2020

Det er montert nye strømkontakter på 1000-piren som skal være mulig å låse på en forsvarlig måte. Vi har tatt vare på de gamle låsene hvis noen ønsker å ha de tilbake.


Leieplasser 2020

Publisert: 02.06.2020


Leieplasser 2020

Plassoversikt for ny flytebrygge

Publisert: 13.05.2020

Den nye flytebrygga er nå klar til "innflytting". Det gjenstår fortsatt noe småarbeid (festing av rakketrinser på stolpene og overganger mellom et par "snublekanter", blant annet), men alle kan nå legge båten på plass. Årsmøtet vedtok at plassene i den nye brygga skulle fordeles på nytt, slik at større båter legges lengst ut, og de minste innerst. Det vil gi bedre manøvreringsmuligheter ved krana og innerst på sørsida ("utsida") av brygga. Årsmøtet vedtok også at mesteparten av plassene skulle omgjøres til "dobbeltplasser". Dette er også gjennomført. Alle (med unntak av plass 110 og 128, som er blitt noe smalere), har fått samme plassbredde som tidligere. Dobbeltplassene har fått noe ekstra bredde i tillegg.


Les mer

Fantastisk dugnad

Publisert: 26.10.2019

Oppmøte på lørdagens (26.10.19) dugnad i forbindelse med utskifting av flytebryggene i indre havn overgikk alle forventninger. Mer enn 60 medlemmer stilte opp på denne fuktige og kjørige oktoberdagen.  Styret takker alle som stilte opp med både godt humør, avansert verktøy og bærevillige armer.


Les mer

Kommunestyre støtter båthavna

Publisert: 02.04.2019

Skjærhalden båtforening kan nå skimte et lys i enden av den økonomiske tunnelen.  I kjølvannet av Borg Havns inntreden på havnesiden i Hvaler kommune ble det avdekket flere forhold politikerne "ikke hadde sett" når de stemte gjennom avtalen. Et forhold var at de overførte leieforholdet den private og dugnadsdreve havna  hadde til Hvaler kommune - direkte til Borg Havn. Dermed kan Borg Havn tappe båtforeningen for store økonomiske summer uten å yte noe tilbake. Nå ser hvalerpolitikerne denne uretten og i går torsdag 21. mars 2019 vedtok de enstemming å støtte Skjærhalden Båtforeningen slik at vi kan komme oss ut av "husmannskontrakten" vi første hadde med Hvaler kommune - og nå med Borg Havn.


Les mer

Ubudne gjester

Publisert: 30.07.2018

Det har ved to tilfeller vært ubudne gjester i en av båtene i havna vår. Båten har blitt brukt som oppholdssted på dagtid og til overnatting. Vi oppfordrer båteiere å sjekke sin egen båt.


OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer