Abonner på nyheter
Kontakt oss
Logg på

Årsmøte 2023 - Rove

Skrevet av: , publisert 10.02.2023

Vedlagt ligger innkalling til årsmøte med årsberetning og årsmøtesaker fra medlemmene. 


 


Årsberetning 2022.pdf

Balanse.pdf

Kasserers beretning.pdf

Revisjon båtforeningen for 2022.pdf

Saldobalanse.pdf

Resultat 2022 - Budsjett 2023.pdf

2023 Saker til årsmøte 2023.pdf


 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

 

Med dette innkalles alle medlemmer av Skjærhalden Båtforening til årsmøte tirsdag:

 28.02.23 klokka 18.00.

Møtet avholdes på Rove/Skjærhalden

Saksliste til årsmøtet:

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møtedirigent, referent og protokollunderskrivere
  2. Årsberetning fra styret og havneutvalg
  3. Diverse orienteringer fra styret: Kransak og nytt havnesystem.
  4. Saker fra styret til årsmøtet
  5. Eventuelt andre saker til årsmøtet, innmeldt før 20.02.23
  6. Regnskap 2022 og budsjett 2023
  7. Valg av nytt styre, havneutvalg, revisor, festkomite og valgkomite.

 

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest åtte dager før årsmøtet (20.02.23). 

Etter årsmøte blir det tradisjonell bevertning fra foreningens festkomite!

Regnskap, budsjett, årsmøtesaker og årsberetning for 2022 er tilgjengelig på foreningens hjemmeside fra 20.02.2023:

 www.shbf.no

 

Øystein Dolve, styrets leder 07.02.23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsberetning – 2022

 

Styret har i 2020 bestått av Øystein Dolve (leder), Tor Martinsen (nestleder), Thyra Knudsen (sekretær) Svein Cato Høegh (kasserer), Jan Torkel Torstensen(styremedlem), Dagfinn Ørdal (styremedlem), Vidar Olaf Eriksen (plassjef), Zoran Kordic (varamedlem), Morten Nilsen (varamedlem)

 

Det er avholdt elleve ordinære styremøter i 2022. Det har også vært avholdt arbeidsmøter, befaringer i havna og møter med eksterne aktører som Borg Havn, advokat og Hvaler kommune.

 

Til sammen har styret behandlet 11 saker i 2022.

 

Båtforeningen måtte ta ned kranfestet på installatørens eiendom i forbindelse med klargjøring av tomten til utbygging. I den forbindelse ble styret informert at sertifisering av kranen ville bli kostnadskrevende. Det ble derfor besluttet å ta ned kranen og søke om å sette opp ny.

Dette arbeidet er mer omfattende enn forutsatt. Kravene fra kommunen er omfattende og naboer har motsatt seg tiltaket.

Pr. i dag har båtforeningen en muntlig avtale der kommunen og Borg havn i fellesskap forsterker kaianlegget og legger ut oljeutskiller som tilfredsstiller dagens miljøkrav. Kaianlegget vil da kunne bære ny kran og/eller truck.

 

SHBF har fremdeles ikke formell avtale med Borg Havn til tross for purringer.

 

SHBF har opplevd administrasjon av båtplasser og økonomi som svært arbeidskrevende. Vi har derfor inngått avtale med Hamnsystemer AB for å lette dette arbeidet. Dette er samme firma som samarbeider med gjestehavnen.

Styret har rokkert en del plasser i ytre havn for å kunne imøtekomme flere medlemmers behov.

 

Styret ser behov for vedlikehold av anlegget og vil innkalle til dugnad i april.

 

Her det på sin plass å berømme havneutvalget for både arbeidsinnsatsen og stå-på-vilje.

Havneutvalget har foretatt nødvendig vedlikehold av anlegget.

Antall medlemmer pr. 31.12.2022 er 314

 

Styret ønsker også å takke festkomiteen.

 

Skjærhalden 28.02.23, styret SHBF

 
 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer