Abonner på nyheter
Kontakt oss
Søke medlemskap
Logg på

Søknad om fast innskuddsplass

Skrevet av: SK, publisert 11.09.2017

Kun medlemmer av Skjærhalden båtforening kan søke om fast båtplass. Medlemskap er åpent for alle bosatte (folkeregister-registrerte) i Hvaler kommune. Slik plass tildeles etter søknadsansiennitet, og forutsetter at det betales innskudd. Innskuddet er på kr. 6.250,- pr. påbegynt breddehalvmeter. I tillegg betales årlig plassleie etter gjeldende satser, samt kommunal avgift (se gjeldende prisliste på shbf.no). Ved eventuell oppsigelse av plassen, returneres innskuddet i sin helhet til plassbrukeren. Det samme gjelder om medlemskapet bortfaller, f.eks om plassbruker flytter fra Hvaler. Det søkes ved å fylle ut og sende inn skjema nedenfor.

Plassbruker plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for bruk av plasser i båthavna til Skjærhalden båtforening. Det vises særlig til:

  • Fast plass kan ikke overdras til (lånes eller leies ut) til andre. Plassbruker kan kun benytte plassen til båt som vedkommende selv eier.
  • Om plassbruker ikke ønsker å benytte plassen en sesong, må det gis melding om dette til båtforeningen på post@shbf.no før 1. april. Plassen vil i så fall leies ut til andre leiesøkere av båtforeningen for den aktuelle sesongen, og plassbruker fritas for plassleie og kommunal avgift dette året. Om plassbruker ikke sender inn slik beskjed innen fristen (1. april), må plassbruker selv dekke leie og kommunal avgift for plassen selv om den ikke benyttes.
  • Om plassen er ledig (når plassbruker f.eks er på tur med båten over en helg eller lengre tid) kan båtforeningen leie ut plassen som gjesteplass.

 

Åpne skjema
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer